“The Greatest Giving” BsaB & VC Fabric

Nov 18, 2020

#ส่งความสุขอย่างยั่งยืน ด้วยของชุดของขวัญรักษ์โลก “The Greatest Giving” BsaB & VC Fabric

ทุกๆ ปี VC Fabric จะนำเศษผ้าปลายม้วนที่เหลือใช้ไปส่งต่อให้มูลนิธิต่างๆ เพื่อใช้เป็นวัสดุในการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ช่วยเหลือสังคมต่อไป แต่ในปีนี้พิเศษกว่าทุกๆ ปี VC Fabric ได้ร่วมกับแบรนด์น้ำหอม BSAB สร้างสรรค์เป็นผ้าห่อของขวัญ Gift Set หอมๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเศษผ้าปลายม้วนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากภายใน Gift Set จะได้น้ำหอมในสไตล์ที่เป็นตัวคุณแล้ว ผ้าที่ใช้ห่อของขวัญจาก VC Fabric ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้แบบไม่รู้จบด้วย แค่ใส่ไอเดียและความใส่ใจเข้าไป ก็ทำให้ของขวัญในปีนี้พิเศษกว่าปีไหนๆ เพราะเปี่ยมทั้งคุณค่า และไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพชีวิตได้ง่ายๆ แค่เริ่มจากจุดเล็กๆ

 


#VCFabric #BsaB #ของขวัญรักษ์โลก #Giftset #ของขวัญ #ของขวัญปีใหม่ #น้ำหอมห่อผ้า #วีซีแฟบริค #ผ้าปลายม้วน #ผ้าเหลือใช้ #fabric

Share :