เลือกผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ ต้องเลือกที่มีตราสัญลักษณ์ Soil& Stain Release

Sep 26, 2018

Soil& Stain Release คือตราสัญลักษณ์ที่บอกให้รู้ว่า ผ้าผืนนี้คราบสกปรกจะไม่ฝังตัว และเฟอร์นิเจอร์จะสีสดเหมือนใหม่อยู่เสมอ

คุณสมบัติของผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ Soil& Stain Release

  • เปื้อนยาก เนื้อผ้าไม่ซับความมัน คราบสกปรกต่างๆจึงไม่ฝังตัว
  • ดูแลรักษาง่าย เช็ดทำความสะอาดนิดหน่อย คราบสกปรกต่างๆก็หลุดออกแล้ว
  • ไม่อับ ไม่เป็นเชื้อรา เพราะเนื้อผ้าระบายอากาศได้ดี
  • เฟอร์นิเจอร์จะสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ ประสิทธิภาพยังคงอยู่แม้ผ่านการซักหลายครั้ง

Share :