ประกาศผลรางวัล VC Young Designer Contest 2018

Nov 22, 2018

จบลงแล้วกับกิจกรรม VC Young Designer Contest 2018  ในโจทย์ My Style of Healthy Hub ด้วยทาง VC Fabric เล็งเห็นว่าการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง เราจึงให้โจทย์น้องๆดีไซเนอร์รุ่นใหม่ออกแบบ Healthy Hub น้องๆทุกคนที่เข้าร่วมโครงการออกแบบผลงานออกมาได้น่าอย่างสนใจอย่างยิ่ง

การตัดสินรอบชิงชนะเลิศมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท 24 ทาง VC Fabric ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ คุณดำรง ลี้ไวโรจน์ บรรณาธิการนิตยสาร Room, คุณสุภาวดี ไลท์บอดี้ จากบริษัท เอ็บบาคัส ดีไซน์, คุณโสภิต สุจริตกุล จากบริษัทครีเอทเกรทดีไซน์ และคุณนฤดี ภู่รัตนรักษ์ อาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมตัดสินและให้คำแนะนำน้องนิสิตนักศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองในสายงานออกแบบต่อไป

และผลการประกวดที่น้องๆรอคอย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายกฤตวัฒน์  ธารารักษ์   จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กับผลงาน CHONG LOM

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 

นายอธิษฐ์พัฒน์ สุทธิกรกมล  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กับผลงาน มอญซ่อนผ้า

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 

นางสาวนภัสสร สุนทรนนท์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กับผลงาน NANA (นานา)

และนายธีรพงศ์ สมสุขสวัสดิ์กุล   จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน DIVE IN

และรางวัลชมเชย

ได้แก่ นายอัฟฟาล   หีมหมัน  จากมหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ กับผลงาน THE NATURE

และ นางสาวศิริณ  ประคัลภวงส์    จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน ZIG NATURE

ยินดีกับน้องๆที่ได้รางวัลทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ปีหน้า จะเป็นโจทย์อะไร รอติดตามกันนะคะ

 

 

 

Share :